MANTRA INGIN NAIK PANGKAT atau INGIN NAIK GAJI

Barang siapa yang dalam pekerjaanya ingin naik pangkat atau naik gajinya maka bacalah mantra di bawah ini setiap pagi ketika mulai bekerja,niscaya akan segera terkabul.Adapun mantranya  sbb:


       "Bismillah Sukma uker adi luwih, Sukma uker adi luwih wetokna Sukma emban nyawa, Gusti kang maha agung nyuwun agung , Gusti kang maha mulya, nyuwun mulya, Gusti kang maha luwih, nyuwun luwih, Gusti kang maha luhur, nyuwun luhur, luhur saking kersaning Allah".
       "Jabarail, Mikail ' Irapil, Ifrail, jaganen lawangngsun, salallahu lintang angembar, dadi kalpikane jagad mengku isine buwana  kabeh".
MACAM MACAM KAWRUH JAWA

MASIH BANYAK LAGI...!!!!!!!
MAAF BLOG INI MASIH DALAM PROSES SEHINGGA ARTIKELNYA BELUM LENGKAP DAN MASIH  DALAM TAHAP PENULISAN DAN SEMUA ARTIKEL NANTI AKAN KAMI LINK YANG BELUM ADA KETERANGAN ......TANKS